Zkoušky

Speciální zkoušky z vodní práce ohařů - I. cena

Podzimní zkoušky - I. cena

Zkoušky vloh - I. cena

Nos - 4

DKK - 0 / 1

zpět